• P1000177
  • 1000168
  • P1000216
  • P1000214
  • P1000196

De Buitenhof - actief en leefbaar

Park, Buitenhof en informatiemarkt Ring Zuid op 20 en 21 juni 2014

Presentatie buitenhof piccardthof 4 juni 2014
De geluidshindersituatie voor Stadspark en Buitenhof zou duidelijk verslechteren bij ongewijzigde uitvoering van het OTB Zuidelijke Ring vorig jaar. Nu we bijna aan het eind zitten van de besluitvorming richting Tracébesluit weten we nog steeds niet hoe de leefbaarheid hier aan de westkant van de stad zal worden, ondanks unaniem aangenomen gemeenteraadsmoties. De projectorganisatie is met uitwerkingsvoorstellen gekomen (zie presentatie 4 juni 2014), maar daar moet nog over besloten worden.

Add a comment

Lees meer...

LIS en Informatieborden

Informatieborden op de toegangswegen in onze wijk.
Hoe bereik je de bewoners in de Buitenhof. Dit is een vraag, die ons bij ieder evenement weer bezighoudt. Tot nu toe maken we gebruik van LIS. Lantarenpaal Informatie Systeem (ooit geïntroduceerd bij BuurtCultuur). Maar hoe maken we onze wijk mooier. Wie heeft een goed plan?

Add a comment

Lees meer...

Tunnel onder busbaan

busbaan

De kruising Eemsgolaan - busbaan wordt ongelijkvloers gemaakt. Provinciale Staten nam op 12 maart j.l. een pakket maatregelen aan om de verkeersveiligheid te vergroten. De busbaan wordt een ondertunneld. Verkeer over de Eemsgolaan zal onder de busbaan doorgaan. Hierdoor verdwijnt een van de zes ‘ernstigste black spots’ in de provincie Groningen. In 2013 vond een dodelijk ongeval plaats op de kruising. De kruising veroorzaakt ook opstoppingen voor het verkeer naar bedrijventerrein Kranenborg. Met de nieuwe maatregelen boeken bussen van en naar de stad tijdswinst. De totale kosten worden geraamd op 8 miljoen euro. Binnenkort volgt een info-bijeenkomst.

 

Add a comment

Lees meer...

logo white large

Nextdoor is het besloten, sociale netwerk voor jou, je buren en je buurt. Het is de makkelijkste manier voor jou en je buren om online gesprekken te voeren en je leven te verbeteren in de echte wereld. En het is gratis.

Meld je aan en download de app ...

googleplay2xios app store badge2x