De Buitenhof - actief en leefbaar

Bewoners nabij driesprong Peizerweg-Hunsingolaan
GRONINGEN

Onderwerp: groot onderhoud faunapassage
Datum: 13-07-2016
Ons kenmerk:

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 18 juli starten wij met het verbeteren van de faunapassage nabij uw woning. Op de achterzijde van deze brief ziet u waar dat is. De passage bestaat al een aantal jaren maar geeft regelmatig geluidsoverlast als auto’s er over heen rijden. We hebben dit meerdere keren proberen te herstellen maar dit heeft niet genoeg geholpen. Daarom pakken we het nu groter aan.

Op 19 juli sluiten we de secundaire rijbaan af voor verkeer. Op deze dag verwijderen we het asfalt en slopen we de oude faunapassage. Het verkeer wordt via de hoofdrijbaan geleid met verkeersbegeleiders.
’s Avonds vanaf 19.00 uur wordt de hoofdrijbaan voor de helft gestremd. Al het verkeer rijdt dan over één weghelft. Vanaf 23.00 uur wordt de gehele hoofdrijbaan gestremd. Het verkeer leiden we dan om via de Westelijke ringweg/Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan.

Op 20 juli is vanaf 7.00 ’s morgens de hoofdrijbaan weer beschikbaar voor het verkeer. Op deze dag maken we in de avond en nacht de nieuwe fundering en brengen we het asfalt aan. Op 20 en eventueel 21 juli sluiten we de hoofrijbaan op dezelfde wijze af. Dit doen we afhankelijk van de snelheid waarmee e.e.a. verloopt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u het beste contact opnemen met de heer H. Peletier van de gemeente. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 06-50505201.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Groningen,
namens hen, concerndirecteur Groningen,
namens deze,

Peter van der Kooi
Stadsdeelbeheerder West

logo white large

Nextdoor is het besloten, sociale netwerk voor jou, je buren en je buurt. Het is de makkelijkste manier voor jou en je buren om online gesprekken te voeren en je leven te verbeteren in de echte wereld. En het is gratis.

Meld je aan en download de app ...

googleplay2xios app store badge2x