De Buitenhof - actief en leefbaar

Reageren voor 1 februari 2017
De wijkbijeenkomst afgelopen juni over bevingsschade werd druk bezocht, er waren zo’n 70 bewoners. In de bijeenkomst werd duidelijk dat er nogal wat valt aan te merken op de schadeafhandeling door CVW/NAM, daarnaast waren er veel vragen. Aan het eind van de avond ontstond de werkgroep Bevingsschade Buitenhof om de mogelijkheden tot actie te onderzoeken. Alleen als we elkaar weten te vinden, kunnen we samen een vuist maken naar CVW/NAM, ook in de toekomst. Als er behoefte bestaat aan een gezamenlijke actie, kan dat alleen van de grond komen bij voldoende draagvlak bij bewoners, en dat houdt minimaal in de bereidheid informatie te delen, of er nu wel of geen schade is en of de schade nu wel of niet erkend is. Daarom deze korte enquête van werkgroep Bevingsschade (buurtcommissie) voor alle huishoudens in de wijk . Bij voorbaat dank voor het invullen.

unnamedKlik voor de enquete of scan de QR-code met je mobiel

logo white large

Nextdoor is het besloten, sociale netwerk voor jou, je buren en je buurt. Het is de makkelijkste manier voor jou en je buren om online gesprekken te voeren en je leven te verbeteren in de echte wereld. En het is gratis.

Meld je aan en download de app ...

googleplay2xios app store badge2x