De Buitenhof | actief en leefbaar. LogoBuitenhoftransparant

Op 9 september j.l. besloot de gemeenteraad de draverijen in het Stadspark te beëindigen. De huurovereenkomst voor de drafbaan wordt per 1 januari 2021 opgezegd. Tegelijk werd het besluit genomen om de drafbaan nu te ontwikkelen tot vierde openluchtpodium van Nederland. Merkwaardig genoeg is de inspraak hierover ingepland ná in plaats van voor dit besluit. Een enquête op Nextdoor onder bewoners van de Buitenhof had als uitslag dat 45% van de bewoners het zonder meer toejuicht als er meer en zwaardere evenementen komen in het Stadspark, terwijl 55% van de bewoners daar grote zorgen over had.

Door Rutger Noordam

 

Cultuurhistorische kern van het Stadspark 

Niets is voor eeuwig, en dat bleek maar weer bij het besluit de drafbaan niet langer voor de harddraverijen te gaan gebruiken. De drafbaan is eigenlijk de cultuurhistorische kern waarmee het Stadspark zo’n 100 jaar geleden is begonnen. Op de hoogtijdagen in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw kwamen er wel 40 duizend bezoekers bij een draverij kijken. De laatste jaren was men al erg blij als dat er een paar honderd waren. Het besluit tot beëindiging van de Drafsport in het Stadspark hing de laatste jaren duidelijk in de lucht, dat kan niemand ontgaan zijn. 

 

Artikel1A 

Maximaal 36 evenementen per jaar

In het raadsvoorstel waarin de beëindiging van de draverijen geregeld werd, heeft het college dit besluit wonderlijk genoeg aaneengeklonken met een ander besluit, namelijk om van de drafbaan een topevenemententerrein te gaan maken. Het raadsvoorstel bevatte daartoe een ‘businesscase’, met in de bijlage een veiligheidsrapport. Deze twee rapporten zijn bepaald niet misselijk. Volgens die rapporten moet toegewerkt worden naar regelmatige evenementen van 50 tot 65 duizend bezoekers.

De Concourslaan moet daarvoor ‘een aantal meters’ verbreed worden, dus die moet er met bomen en al feitelijk geheel uitgesloopt worden. Alle opstallen op de drafbaan dienen verwijderd te worden. En alsof dit niet genoeg is, moet de rest van het stadspark, buiten de drafbaan, veel ruimer uitgerust te worden met verhardingen en verharde wegen. Dat is nodig om ook in de randen van het park aanvullend 12 geluidsdagen te kunnen programmeren met bijvoorbeeld dancefestivals. Opgeteld bij de 12 geluiddagen op de drafbaan en de 12 op het Suikerfabriekterrein maakt dat elke zomer maximaal 36 geluidsdagen. Of dat echt gaat gebeuren is natuurlijk de vraag, maar de gemeente is in elk geval van plan om dit mogelijk te maken.

Tijdens de voordracht in de debatten bleek voor de wethouders en de coalitie de ambitie voor Drafbaan en Stadspark van 4e openluchtpodium van Nederland springlevend en erg gewenst, maar tegelijk werden alle door de rapporten geschetste consequenties door de wethouders weersproken. De Businesscase komt verder uitgewerkt terug in de raad in december, net als de Herijking Structuurvisie Stadspark. Glimina Chakor kondigde alvast aan dat de gemeente volgend voorjaar een nieuw locatieprofiel gaat ‘aanmaken’ voor de rest van het Stadspark, buiten de Drafbaan. Dus dat daar ook 12 geluidsdagen geprogrammeerd kunnen gaan worden. Wat is de politieke ruimte nu nog in dit geheel voor bewoners? We moeten het zien, 55% van onze bewoners is een aanzienlijke groep, waar je mijns inziens toch niet zomaar overheen kunt stappen, als je tenminste een balans nastreeft met aanwonenden van het park.

 

Dit artikel verscheen eerder in de buurtkrant. Lees de gehele buurtkrant hier.

 

logo white large

Nextdoor is het besloten, sociale netwerk voor jou, je buren en je buurt. Het is de makkelijkste manier voor jou en je buren om online gesprekken te voeren en je leven te verbeteren in de echte wereld. En het is gratis.

Meld je aan en download de app ...

googleplay2xios app store badge2x