• P1000216
  • P1000214
  • P1000196
  • P1000177
  • 1000168

De Buitenhof - actief en leefbaar

Brief over afsluiting Peizerweg

Bewoners nabij driesprong Peizerweg-Hunsingolaan
GRONINGEN

Onderwerp: groot onderhoud faunapassage
Datum: 13-07-2016
Ons kenmerk:

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 18 juli starten wij met het verbeteren van de faunapassage nabij uw woning. Op de achterzijde van deze brief ziet u waar dat is. De passage bestaat al een aantal jaren maar geeft regelmatig geluidsoverlast als auto’s er over heen rijden. We hebben dit meerdere keren proberen te herstellen maar dit heeft niet genoeg geholpen. Daarom pakken we het nu groter aan.

Op 19 juli sluiten we de secundaire rijbaan af voor verkeer. Op deze dag verwijderen we het asfalt en slopen we de oude faunapassage. Het verkeer wordt via de hoofdrijbaan geleid met verkeersbegeleiders.
’s Avonds vanaf 19.00 uur wordt de hoofdrijbaan voor de helft gestremd. Al het verkeer rijdt dan over één weghelft. Vanaf 23.00 uur wordt de gehele hoofdrijbaan gestremd. Het verkeer leiden we dan om via de Westelijke ringweg/Hoendiep en de Johan van Zwedenlaan.

Op 20 juli is vanaf 7.00 ’s morgens de hoofdrijbaan weer beschikbaar voor het verkeer. Op deze dag maken we in de avond en nacht de nieuwe fundering en brengen we het asfalt aan. Op 20 en eventueel 21 juli sluiten we de hoofrijbaan op dezelfde wijze af. Dit doen we afhankelijk van de snelheid waarmee e.e.a. verloopt.

Add a comment

Lees meer...

Altijd op de hoogte van vergunningen in eigen buurt

Altijd op de hoogte van vergunningen in eigen buurt

Op woensdag 29 juni heeft wethouder Roeland van der Schaaf officieel de app ‘OmgevingsAlert’ van de gemeente Groningen in gebruik genomen. Stadjers kunnen zich via de app laten informeren over vergunningen die bij hen in de buurt zijn aangevraagd. Het gaat onder meer om omgevings-vergunningen, bestemmingsplannen, verkeersbesluiten, sloopmeldingen en evenementenvergunningen.

Iedereen kan straks, dankzij de nieuwe app, op de hoogte zijn van aangevraagde en afgegeven vergunningen in de eigen buurt. De bewoner kan in de app zelf een straal om de eigen woning instellen waarbinnen hij of zij de meldingen wil ontvangen, bijvoorbeeld het postcodegebied.

Actief informeren
Add a comment

Lees meer...

Voortgang tunnel Eemsgolaan

De werkzaamheden aan de ongelijkvloerse kruising Peizerweg-Eemgsolaan vorderen gestaag. Op dit moment is er buiten een grote bak met water te zien. De damwanden waren er als eerste in de grond geheid en graafmachines hebben de afgelopen periode de grond uit de toekomstige tunnelbak gegraven.

Omdat de tunnelbak deels ónder de grondwaterstand wordt aangelegd moeten er voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de bodem van de bouwput, in de uitvoeringsperiode, kapot wordt gedrukt. Hiertoe wordt er eerst water in de bouwput gepompt, later wordt er een vloer van onderwaterbeton gestort (onder water dus) die verankerd zit aan de ondergrond dmv reeds ingebrachte verticale ankerstangen.

Dinsdag 5 juli gaat de aannemer deze onderwaterbeton storten in de tunnelbak. Het beton storten duurt de hele dag en een deel van de avond. Hierdoor is er meer bouwverkeer aanwezig zijn dan anders. Als het beton uitgehard is, kan de aannemer de tunnelbak leegpompen. Daarna kan hij aan de slag met de voorbereidingen voor het maken van de tunnelonderdelen.”

 
Add a comment

logo white large

Nextdoor is het besloten, sociale netwerk voor jou, je buren en je buurt. Het is de makkelijkste manier voor jou en je buren om online gesprekken te voeren en je leven te verbeteren in de echte wereld. En het is gratis.

Meld je aan en download de app ...

googleplay2xios app store badge2x