De Buitenhof | actief en leefbaar. LogoBuitenhoftransparant

De Buitenhof is een zogeheten dorpsdeelcommissie van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH),  een bewonersorganisatie die de belangen van Hoogkerkers in de meest brede zin behartigt. De VWH wordt in alle gemeentelijke zaken betrokken. De VWH is het enige en officiële adviesorgaan van Hoogkerk voor alle gemeentelijke zaken, op gebied van milieu, bestemmingsplannen, onderhoud wegen en plantsoenen, welzijn, onderwijs, sport, begroting, dienstverlening et cetera. Het gemeentebestuur kan geen besluit nemen zonder advies te vragen aan de VWH. De website biedt veel nieuws, informatie over Hoogkerk en over de VWH zelf: VWH – Hoogkerkonline.nl