De Buitenhof - actief en leefbaar

Het bestuur van de Buurtcommissie van De Buitenhof
Sinds 2012 is de voorzitter Henk Lunshof. In het bestuur vervult Sil van Hettema de functie van penningmeester. Samen met de vertegenwoordigers van de commissies vormen zij het bestuur en komen zij gemiddeld zes keer per jaar bijeen. Voor de werkgroep activteiten zit Nienke Funke in het bestuur, Esther Gleis en Diane Meijer voor Groen en Spelen, Anneke de Koning (zij vertegenwoordigt de buurt in de projectgroep Groningen-West), Sonja Smit en Albert-Jan Bosch voor de communicatie, Rutger Noordam voor Verkeer, Stadspark en Duurzaamheid en Wim Koks is de vertegenwoordiger van de wijk naar de VWH, waaronder de buurtcommissie valt.

Organisatie
De Buitenhof kent geen buurtvereniging; bewoners kunnen geen lid worden. Toch is er een buurtcommissie die voor de belangen van de buurt opkomt. De commissie valt onder de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk, een officieel gesprekspartner van de gemeente Groningen. Over voorgenomen beleid overlegt de gemeente met de VWH en dus ook met de vertegenwoordiging van De Buitenhof. Op deze manier is er een intensief contact ontstaan tussen buurt en gemeente. Problemen als verkeersoverlast of wensen als speelveld en inrichting van de wijk, kunnen zo snel besproken en aangepakt worden.

Activiteiten
De buurtcommissie is de paraplu boven de werkgroepen. Werkgroepen als Verkeer, Communicatie, Groen en Spelen en Activiteiten organiseren van alles in de wijk. Groen en Spelen houdt zich onder anderen bezig met de natuurmiddagen voor kinderen en het gemeenschappelijk onderhoud van het groen in de wijk. Activiteiten organiseert het jaarlijkse buurtcultuur (medio februari), de koninginnedag en het zomerfeest. Communicatie maakt drie keer per jaar een wijkkrantje en de werkgroep Verkeer brengt verkeerproblemen in kaart en stelt deze aan de orde via politieke kanalen. In elke groep zitten diverse vrijwilligers. Zo ontstaat een netwerk van vrijwillig medewerkers die het werk voor de wijk gezamenlijk dragen. De ondernemers in de wijk hebben zich verenigd in de Buitenhof in Bedrijf, een netwerk van en voor ondernemende mensen. Regelmatig komt dit gezelschap bijeen om te praten over ondernemen of te luisteren naar voordrachten van ondernemers of ondernemende mensen.

Wijkconcept
In De Buitenhof is in de loop van de jaren een initiatiefrijk klimaat ontstaan. De vele handen (en hoofden) die mee willen werken aan projecten in de wijk, zijn hierin onmisbaar. In goed overleg met de gemeente, die regelmatig het werk van de buurtcommissie heeft gefaciliteerd is veel bereikt in de wijk, door de wijk zelf. Buurtparticipatie is het wijkconcept.