De Buitenhof - actief en leefbaar

Verkeer en Geluid

De werkgroep Verkeer en Geluid houdt zich bezig met de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast van de A7/N7 en verder met alle verkeerszaken die van belang zijn voor de wijk. De ruimere verkeersomgeving rond De Buitenhof heeft de volle aandacht. De werkgroep heeft vanaf haar oprichting een actieve vertegenwoordiging in de Verkeerscommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH).

Overheidsplannen op verkeersgebied worden intensief gevolgd. Contact met ambtenaren en politici is belangrijk. Eventueel wordt ingezet op inspraak en beïnvloeding van politieke besluitvorming. 

2015 juni fietspad de verbetering Fietspad De Verbetering, richting Peizerweg

Eind mei is het werk aan het fietspad al vergevord. De verharde onderlaag voor het fietspad is gerealiseerd. Vanaf de knik in de Peizerweg naar de Van Zwedenlaan loopt nu een grindpad met een afslag naar de Hunsingolaan. De geplande einddatum in juni zal niet gehaald worden. Door de natte weersomstandigheden duurt het iets langer. Verwacht wordt dat het werk in juli klaar is. Langs het pad zijn op enkele plaatsen jonge aanplant gepoot. Sommige bewoners van De Buitenhof kunnen niet zo lang wachten nemen alvast een kijkje. Op onze FaceBookpagina een reeks foto's van het fietspad. Of het fietspad de naam De Verbetering houdt, is nog de vraag. De gemeenteraad moet die nog vaststellen. Op het blog Groninganus doet Harry Perton naamsuggesties voor het fietspad en gaat hij in op de historische achtergrond van het gebied. In de bocht, waar archeologische vondsten zijn gedaan, komt een kunstwerk. De kunstenaar Reinier van den Berg (website) is druk doende hiervoor een ontwerp te maken. Er zal een parkbank, tafel en informatiebord komen.

Begin maart werd met het wegkappen van bomen aan de Peizerweg, begonnen met de aanleg van het fietspad tussen de Jacob van Zwedenlaan in Hoogkerk en de Peizerweg. De gemeenteraad Groningen heeft eind februari dit plan aangenomen. Het werk moet in juni klaar zijn. Het pad verkort de afstand tussen Stad en Hoogkerk. De gemeente Groningen heeft in het ontwerp aanpassingen gedaan om de overgang bij de Van Zweedenlaan veiliger te maken. Langs het pad komen 21 bomen, die ruim uit elkaar gepland worden om het weide-karakter van de omgeving niet te verstoren. Het pad zal niet verlicht worden. 

 

2015 juni fietspad de verbetering ingang hunsingolaanFietspad De Verbetering, ingang Hunsingolaan, juni 2015

 2015 juni fietspad de verbetering richting HoogkerkFietspad De Verbetering, richting Hoogkerk

 

fietspad 2015 hunsingolaan verbeteringBij de kruising Hunsingolaan-Peizerweg, staan nu nog paarden, in juni ligt hier een fietspad.

Verder is halverwege het fietspad een bocht opgenomen omdat er een archeologische vondst is gedaan. Het betreft een huiswierde, die in de Middeleeuwen is opgeworpen om woningen tegen het natte veen te beschermen. Bekend was al dat er vier terpjes in dit gebied lagen, genaamde de 'Hege Vier'. De kosten van het pad zijn geraamd op 610.000 euro. Vanuit De Buitenhof komt in het verlengde van de Hunsingolaan een aansluiting op dit fietspad.

aansluiting Peizerweg 3In de 'knik' bij de Peizerweg (KPN-gebouw) komt achter het rood-witte hek een fietspad naar Hoogkerk.

Op de afbeelding is het pad met rood aangegeven.Trace Fietspad de Verbetering

Bron: Westerkrant, OOG-TV