De Buitenhof | actief en leefbaar. LogoBuitenhoftransparant

Verkeer en Geluid

De werkgroep Verkeer en Geluid houdt zich bezig met de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast van de A7/N7 en verder met alle verkeerszaken die van belang zijn voor de wijk. De ruimere verkeersomgeving rond De Buitenhof heeft de volle aandacht. De werkgroep heeft vanaf haar oprichting een actieve vertegenwoordiging in de Verkeerscommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH).

Overheidsplannen op verkeersgebied worden intensief gevolgd. Contact met ambtenaren en politici is belangrijk. Eventueel wordt ingezet op inspraak en beïnvloeding van politieke besluitvorming. 

Tussen Hoogkerk en Corpus den Hoorn, dus ter hoogte van de Buitenhof, werkt Aanpak Ring Zuid (ARZ) aan de noordzijde van de zuidelijke ringweg. Ze brengen nieuwe riolering aan, verbreden de weg, verwijderen en leggen asfalt, ze plaatsen geleiderails, lichtmasten, portalen en borden en werken de buitenberm af. Ter hoogte van het kantoor van RDW komt een bouwweg van de ringweg naar de Rozenburglaan. Voor deze werkzaamheden sluit ARZ de komende periode een aantal nachten enkele delen van de zuidelijke ringweg af. 

In de nachten van 18 en 19 mei wordt er asfalt gefreesd (gesloopt) bij de blauwe vierkantjes op het kaartje hieronder. Omwonenden kunnen het geluid van het asfalt frezen horen.

west frezen

De werkzaamheden bij Hoogkerk vinden plaats in de nachten van 16 tot 20 mei van 20:00 uur tot 6:00 uur. Tijdens de werkzaamheden is de zuidelijke ringweg richting Drachten tussen afrit 36 (Groningen-West) en oprit 35 (Hoogkerk) dicht.

Voor meer informatie, bekijk de brief van Aanpak Ring Zuid (ARZ).