De Buitenhof - actief en leefbaar

Verkeer en Geluid

De werkgroep Verkeer en Geluid houdt zich bezig met de verkeersveiligheid, de geluidsoverlast van de A7/N7 en verder met alle verkeerszaken die van belang zijn voor de wijk. De ruimere verkeersomgeving rond De Buitenhof heeft de volle aandacht. De werkgroep heeft vanaf haar oprichting een actieve vertegenwoordiging in de Verkeerscommissie van de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk (VWH).

Overheidsplannen op verkeersgebied worden intensief gevolgd. Contact met ambtenaren en politici is belangrijk. Eventueel wordt ingezet op inspraak en beïnvloeding van politieke besluitvorming. 

Geen bussen meer door De Buitenhof vanaf 17 augustus 2014!

Qbuzz

Vanaf 17 augustus rijden de streekbussen 85, 86, 89 en 113 niet meer door De Buitenhof. Dit is een voorlopige maatregel tot half december, als de nieuwe dienstregeling ingaat, maar waarschijnlijk wordt het definitief. Reden is dat de bussen te veel vertraging oplopen in de spits op de Eemsgolaan bij het kruispunt met de busbaan. Er worden daardoor aansluitingen gemist. Als de kruising met de busbaan op de Eemsgolaan later ongelijkvloers is gemaakt, acht men de omrijdtijd voor de bus te lang.

Add a comment

Lees meer...

Advies: geen 80 km./u. langs Buitenhof, wel stil asfalt, onderzoek geluidgoten

asfalt

In tegenstelling tot de gemeenteraad van Groningen, die daar per motie om had gevraagd, neemt de Stuurgroep Ring Zuid het verzoek tot verdere snelheidsverlaging tot 80 km./u. langs Buitenhof niet over in haar advies aan de minister op weg naar het Trac├ębesluit eind september. Dat er extra stil asfalt komt langs Buitenhof staat zo goed als vast. Bovendien zal de toepassing van geluidgoten langs Stadspark en Buitenhof onderzocht gaan worden.

Add a comment

Lees meer...

Park, Buitenhof en informatiemarkt Ring Zuid op 20 en 21 juni 2014

Presentatie buitenhof piccardthof 4 juni 2014
De geluidshindersituatie voor Stadspark en Buitenhof zou duidelijk verslechteren bij ongewijzigde uitvoering van het OTB Zuidelijke Ring vorig jaar. Nu we bijna aan het eind zitten van de besluitvorming richting Trac├ębesluit weten we nog steeds niet hoe de leefbaarheid hier aan de westkant van de stad zal worden, ondanks unaniem aangenomen gemeenteraadsmoties. De projectorganisatie is met uitwerkingsvoorstellen gekomen (zie presentatie 4 juni 2014), maar daar moet nog over besloten worden.

Add a comment

Lees meer...